HASTA GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

Tıbbi, idari ve hemşirelik hizmetleri yöneticilerinden birer temsilci, kalite yönetim direktörü, bir diş hekimi, protez laboratuvar sorumlusu, röntgen sorumlusu, hastane bilgi sistem sorumlusu, hekim dışı sağlık personelinden en az bir temsilci ve bölüm kalite sorumlularından en az iki temsilci yer almalıdır.

KOMİTENİN GÖREV TANIMI

1- Çalışanlar arasında etkili iletişim ortamının sağlanması.
2- Güvenli ilaç uygulamalarının sağlanması
3- Radyasyon güvenliğinin sağlanması
4- Güvenli Cerrahi uygulamalarının sağlanması
5- Tıbbi cihaz güvenliğinin sağlanması
6- Enfeksiyon komitesinin raporlarının sunulması.

YAPILMASI GEREKENLER

a. Düzenli aralıklarla toplanmalıdır.
b. Gerektiğinde düzeltici ve önleyici faaliyetleri başlatmalıdır.
c. Çalışanlara konu ile ilgili eğitim düzenlenmelidir.

 

KOMİSYON ÜYELERİ

 

Prof.Dr. Nazan ERSİN

Kalite Yönetim Direktörü

 

Doç. Dr. Gülcan ÇOŞKUN AKAR

Kalite Yönetim Koordinatörü ve Komite Başkanı

 

Prof.Dr.B. Oğuz AKTENER

Tıbbi Hizmetleri Yöneticilerinden Temsilci

 

Doç. Dr. Banu ÖZVERİ KOYUNCU

Diş Hekimi (Farmakovijilan Sorumlusu)

 

Doç. Dr. M.Cemal AKAY

Bölüm Kalite Sorumlusu

 

Doç. Dr. Erinç ÖNEM

Bölüm Kalite Sorumlusu

 

Fakülte Sekreteri Birol YENİCE

İdari Hizmetleri Yöneticilerinden Temsilci

 

Bülent BAŞOĞLU

Hastane Bilgi Sistemleri Sorumlusu

 

Halil BERBER

Hekim Dışı Sağlık Personeli

 

Suna KARALDI

Protez Laboratuvar Sorumlusu

 

Erdal ÇAKIR

Röntgen Sorumlusu

ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

Tıbbi, idari ve hemşirelik hizmetleri yöneticilerinden birer temsilci, kalite yönetim direktörü, bir diş hekimi, protez laboratuvar sorumlusu, röntgen sorumlusu, hekim dışı sağlık personelinden en az bir temsilci ve bölüm kalite sorumlularından en az iki temsilci yer almalıdır.

 

KOMİTENİN GÖREV TANIMI

 

1-    Çalışan personelin zarar görme risklerinin azaltılması.

2-    Riskli alanlarda çalışanlara yönelik gerekli önlemlerin alınması.

3-    Fiziksel şiddete maruz kalınma risklerinin azaltılması.

4-    Kesici delici alet yaralanma risklerinin azaltılması.

5-    Kan ve vücut sıvılarıyla bulaşma  risklerinin azaltılması.

6-    Sağlık taramalarının yapılması.

 

YAPILMASI GEREKENLER

 

a.Düzenli aralıklarla toplanmalıdır.

b.Gerektiğinde düzeltici-önleyici faaliyetleri başlatmalıdır.

c.Çalışanlara konu ile ilgili eğitim düzenlemelidir.

 

KOMİSYON ÜYELERİ

 

Prof. Dr. Nazan ERSİN & Doç. Dr. Gülcan ÇOŞKUN AKAR

Kalite Yönetim Direktörü

 

Prof. Dr. B. Oğuz AKTENER

Tıbbi Hizmetleri Yöneticilerinden Temsilci ve Komite Başkanı

 

Doç. Dr. Hakan BULUT

Bölüm Kalite Sorumlusu

 

Doç. Dr. Arzu AYKUT YETKİNER

Bölüm Kalite Sorumlusu

 

Fakülte Sekreteri Birol YENİCE

İdari Hizmetleri Yöneticilerinden Temsilci

 

Bülent BAŞOĞLU

Hastane Güvenlik Amiri

 

Ayla DOĞAN

Protez Laboratuvar Sorumlusu

 

Erdal ÇAKIR

Röntgen Sorumlusu

 

Ayşe KOL

Hekim Dışı Sağlık Personeli

EĞİTİM KOMİTESİ

Tıbbi, idari ve hemşirelik hizmetleri yöneticilerinden birer temsilci, kalite yönetim direktörü, bir diş hekimi, protez laboratuvar sorumlusu, hekim dışı sağlık personelinden en az bir kişi ve bölüm kalite sorumlularından en az iki kişi yer almalıdır.

 

KOMİTENİN GÖREV TANIMI

 

1-    Hizmet Kalite Standartları Eğitimi

2-    Hizmet İçi eğitimler

3-    Uyum eğitimleri (yeni başlayanlara yönelik)

4-    Hastalara yönelik eğitimleri planlamalıdır.

 

 

YAPILMASI GEREKENLER

 

a. Düzenli aralıklarla toplanmalıdır.

b. İlgili eğitimlerin yıllık planların yapılması.

 

KOMİSYON ÜYELERİ

 

Prof. Dr.Nazan ERSİN

Kalite Yönetim Direktörü

 

Doç. Dr. Gülcan ÇOŞKUN AKAR

Kalite Yönetim Koordinatörü ve Komite Başkanı

 

Prof. Dr. B. Oğuz AKTENER

Tıbbi Hizmetleri Yöneticilerinden Temsilci

 

Prof. Dr. Şebnem TÜRKÜN

Bölüm Kalite Sorumlusu 

 

Doç. Dr. Bülent GÖKÇE

Bölüm Kalite Sorumlusu

           

Dr. Hande KEMALOĞLU

Diş Hekimi

           

Fakülte Sekreteri Birol YENİCE 

İdari Hizmetleri Yöneticilerinden Temsilci

 

Fatoş AKKUŞ

Protez Laboratuvar Sorumlusu

           

Rıdvan BİLENDİR

Hekim Dışı Sağlık Personeli

TESİS GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

Tıbbi, idari ve hemşirelik hizmetleri yöneticilerinden birer temsilci, kalite yönetim direktörü, teknik servis sorumlusu, hastane güvenlik amiri, afet ve acil durum yönetimi sorumlusu, tıbbi cihaz yönetimi sorumlusu, hekim dışı sağlık personelinden en az bir temsilci ve bölüm kalite sorumlularından en az iki temsilci yer almalıdır.

 

KOMİTENİN GÖREV TANIMI


1- ADSM/ADSH alt yapı güvenliğinin sağlanması.
2- Kurumda can ve mal güvenliğinin sağlanması.
3- Acil durum ve afet yönetimi çalışmaları.
4- Atık yönetimi çalışmaları.
5- Tıbbi cihazların bakım ayar ve Kalibrasyon planlarının ve kalibrasyonlarının yapılması.
6- Tehlikeli maddelerin yönetimi konularını kapsamalıdır.
7- Bina turlarından elde edilen verilerin değerlendirilmesi.
8- Ciddi ve beklenmeyen advers etkiler Farmakovijilans sorumlusuna bildirilmeli.
a. Kalite yönetim birimine iletilmeli.

9- Olay bildirimleri kalite yönetim birimine yapılmalı. (Mavi Kod, Beyaz Kod, Pembe Kod)
a. Kalite yönetim birimi olay bildirimlerini değerlendirerek ilgili komitelere iletmeli.

 

YAPILMASI GEREKENLER


a. Düzenli aralıklarla toplanmalıdır.
b. Gerektiğinde düzeltici ve önleyici faaliyetleri başlatmalıdır.
c. Güvenlik raporlama sistemine yönelik düzenleme yapılmalıdır.
d. Güvenlik raporlama sistemi kurulmalıdır.
e. Komiteler olay bildirimi ile ilgili kök neden analizi yapmalı.
f. Düzeltici önleyici faaliyet başlatılmalı.
g. Olay bildirimine ilişkin analiz sonuçları ve yapılan faaliyetler kalite yönetim birimine gönderilmelidir.

KOMİSYON ÜYELERİ

 

Prof.Dr.Nazan ERSİN & Doç. Dr. Gülcan ÇOŞKUN AKAR

Kalite Yönetim Direktörü

 

Prof.Dr.B. Oğuz AKTENER

Tıbbi Hizmetleri Yöneticilerinden Temsilci ve Komite Başkanı

 

Prof.Dr.Şükrü KANDEMİR

Bölüm Kalite Sorumlusu

 

Doç.Dr.Ilgın AKÇAY

Bölüm Kalite Sorumlusu 

 

Fakülte Sekreteri Birol YENİCE

İdari Hizmetleri Yöneticilerinden Temsilci

 

Bülent BAŞOĞLU

Hastane Güvenlik Amiri

 

Halil BERBER

Hekim Dışı Sağlık Personeli

 

Aydın ÇOKDÖNER 

Tıbbi Cihaz Yönetimi Sorumlusu

 

Hakan EROĞLU

Teknik Servis Sorumlusu

 

Ergün TOPALOĞLU

Afet Acil Durum Yönetimi Sorumlusu

FARMAKOVİJİLANS

GÖREV TANIMI

 

1-Ciddi beklenmeyen advers etkiler farmakovijilans sorumlusuna bildirilmelidir.

2-Ciddi ve beklenmeyen advers etkiler 15 gün içinde TÜFAM’a elektronik raporlama sistemi ile veya “ advers etki bildirim formu” doldurularak faks veya posta yoluyla bildirilmelidir.

Doç.Dr.Banu ÖZVERİ KOYUNCU

Farmakovijilans Sorumlusu

FARMAKOVİJİLANS BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

Birol YENİCE

 

Melike ÇAMPINAR

 

Prof.Dr.Hülya ÇANKAYA

 

Prof. Dr. Nesrin DÜNDAR

 

Doç. Dr. Erinç ÖNEM

 

ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ

Tıbbi, idari ve hemşirelik hizmetleri yöneticilerinden birer temsilci, kalite yönetim direktörü, bir diş hekimi, protez laboratuvar sorumlusu, röntgen sorumlusu, hastane bilgi sistem sorumlusu, hekim dışı sağlık personelinden en az bir temsilci ve bölüm kalite sorumlularından en az iki temsilci yer almalıdır..

 

KOMİTENİN GÖREV TANIMI


1- Enfeksiyonların önlenmesi ve kontrolünün sağlanması.
2- Enfeksiyon kontrolü çalışma talimatnamesi hazırlamak.
3- Enfeksiyon Kontrol Programı kapsamında hizmet içi eğitim vermek ve uygulamaları denetlemek.
4- Enfeksiyon Kontrolü açısından kliniklere görüş bildirmek ve denetlemek.
5- Sterilizasyon, antisepsi ve dezenfeksiyon ilkelerini belirlemek.
6- Sarf malzeme ve demirbaş alımlarında enfeksiyon kontrolü açısından görüş bildirmek.
7- Enfeksiyon Kontrolü kapsamında yıllık hedef belirlemek ve yönetime faaliyet raporu hazırlamak.

YAPILMASI GEREKENLER


a. Düzenli aralıklarla toplanmalıdır.
b. Çalışanlara hizmet içi eğitimler hazırlanmalıdır.
c. Enfeksiyon kontrolü açısından klinik denetimleri yapmalıdır.
d- Yıllık hedefleri ve faaliyet raporlarını klinikler ile paylaşmalıdır.

 

KOMİSYON ÜYELERİ

 

Prof.Dr.Nazan ERSİN

Kalite Yönetim Direktörü

Prof. Dr. Gülcan ÇOŞKUN AKAR

 

Doç. Dr. Candan EFEOĞLU

 

Dr. Burcu ŞEREFOĞLU

 

Öznur TÜRKMENOĞLU

 

Burcu Aylin BAYHAN

 

Prof.Dr.Nazan ERSİN

 

Birol YENİCE

 

Bülent BAŞOĞLU

 

Prof.Dr.Nesrin DÜNDAR

 

Doç. Dr. Nejat NİZAM

 

Doç. Dr. Erinç ÖNEM

 

Dr. Furkan DİNDAROĞLU

 

Dr. Ece TAMAÇ

 

Doç. Dr. Mert ZEYTİNOĞLU

 

Dt. Özge BOĞA

 

Dr. Cem PEŞKERSOY

 

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Emin KAVAL

 

Prof.Dr.Nazan ERSİN

 

Birol YENİCE

 

Aydın ÇOKDÖNER

 

Bülent BAŞOĞLU

 

Hakan EROĞLU

 

Doç. Dr. Candan EFEOĞLU

 

Şahende KIYAK

 

Ongun ÇELİKKOL

 

Aydın ÇOKDÖNER

 

Hasan ASENA

 

Halil BERBER

 

Prof.Dr.Nazan ERSİN

 

Prof. Dr. B. Oğuz AKTENER

 

Ayşe KOL

 

Birol YENİCE

 

Bülent BAŞOĞLU

 

Prof. Dr. Nazan ERSİN

 

Doç. Dr. Banu ÖZVERİ KOYUNCU

 

Ayşe KOL

 

Birol YENİCE

 

Halil BERBER

 

Prof.Dr.Nazan ERSİN

 

Birol YENİCE

 

Bülent BAŞOĞLU

 

EĞİTİM KOMİTESİ

10.07.2014 tarihinde Saat: 10.00'da Kalite Yönetim Biriminde toplantı yapılmıştır.

16.10.2014 tarihinde Saat: 10.00'da Kalite Yönetim Biriminde toplantı yapılmıştır

18.09.2014 tarihinde Saat: 10.00'da Kalite Yönetim Biriminde toplantı yapılmıştır.

20.11.2014 tarihinde Saat: 10.00'da Kalite Yönetim Biriminde toplantı yapılmıştır.

11.02.2015 tarihinde Saat: 14.00'da Kalite Yönetim Biriminde toplantı yapılmıştır.

22.04.2015 tarihinde Saat: 14.00'da Kalite Yönetim Biriminde toplantı yapılmıştır.

TESİS GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

10.07.2014 tarihinde Saat: 11.00'da Kalite Yönetim Biriminde toplantı yapılmıştır.

18.09.2014 tarihinde Saat: 11.00'da Kalite Yönetim Biriminde toplantı yapılmıştır.

16.10.2014 tarihinde Saat: 11.00'da Kalite Yönetim Biriminde toplantı yapılmıştır.

20.11.2014 tarihinde Saat: 11.00'da Kalite Yönetim Biriminde toplantı yapılmıştır.

11.02.2015 tarihinde Saat: 15.00'da Kalite Yönetim Biriminde toplantı yapılmıştır.

22.04.2015 tarihinde Saat: 15.00'da Kalite Yönetim Biriminde toplantı yapılmıştır.

HASTA GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

08.07.2014 tarihinde Saat: 10.00'da Kalite Yönetim Biriminde toplantı yapılmıştır.

19.09.2014 tarihinde Saat: 10.00'da Kalite Yönetim Biriminde toplantı yapılmıştır

17.10.2014 tarihinde Saat: 10.00'da Kalite Yönetim Biriminde toplantı yapılmıştır.

21.11.2014 tarihinde Saat: 10.00'da Kalite Yönetim Biriminde toplantı yapılmıştır.

10.02.2015 tarihinde Saat: 14.00'da Kalite Yönetim Biriminde toplantı yapılmıştır.

20.04.2015 tarihinde Saat: 14.00'da Kalite Yönetim Biriminde toplantı yapılmıştır.

ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

08.07.2014 tarihinde Saat: 11.00'da Kalite Yönetim Biriminde toplantı yapılmıştır.

19.09.2014 tarihinde Saat: 11.00'da Kalite Yönetim Biriminde toplantı yapılmıştır.

17.10.2014 tarihinde Saat: 11.00'da Kalite Yönetim Biriminde toplantı yapılmıştır.

21.11.2014 tarihinde Saat: 11.00'da Kalite Yönetim Biriminde toplantı yapılmıştır.

10.02.2015 tarihinde Saat: 15.00'da Kalite Yönetim Biriminde toplantı yapılmıştır.

20.04.2015 tarihinde Saat: 15.00'da Kalite Yönetim Biriminde toplantı yapılmıştır.

ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ

16.12.2014 tarihinde Saat: 13.30'da Kalite Yönetim Biriminde toplantı yapılmıştır.

18.02.2015 tarihinde Saat: 13.00'da Kalite Yönetim Biriminde toplantı yapılmıştır.